Genom att återanvända erfarenheter från tidigare leveranser förkortar vi leveranstiderna. Istället för att prata om arkitektur, fokuserar vi på att designa en tillräckligt bra arkitektur som går att utveckla hos er.  
Hem Bolaget Uppdrag Tjänster Kontakt
 
Här följer några exempel på de uppdrag som vi har genomfört tidigare:

Systemportföljanalyser med kartläggningar, statusbedömningar och förslag på förbättringsområden och alternativa lösningar

• IT-stadsplanering, nuläge och börläge samt Master Plans för att samordna insatserna som leder dit

• Rollen som programme- och/eller projektarkitekt

• Leda, stödja eller coacha kundens IT-arkitekter i projekt eller i linjen

• Leverans av Data Warehouse och Business Intelligence strategier, definitioner och lösningar

• Leverans av Master Data strategier, handlings-planer, informationsdefinitioner och lösningar

• Utvärdering, förslag, val och etablering av diverse etablerade integrationsplattformar  i marknaden såsom IBM WebSphere, Microsoft BizTalk, WebMethods, Seebeyond, Tibco, Jboss SOA mm

• Leverans av integrations- strategi, plattform, projekt och lösningar

• Etablering av Integration Competency Center och/eller integrationskontor hos flera stora bolag

• Introduktion, coachning och utbildning i RUP

• Introduktion, utvärdering och genomförande av de mer eller mindre etablerade metoderna och/eller ramverken inom Enterprise Architecture såsom TOGAF, Zachman, IAF, FEA, GAME, mfl

Organisation och etablering av arkitektkontor och projektkontor inkl. processer och leverabler

• Utvärdering, förslag eller val av etablerade EA- och IT-arkitekturverktyg i marknaden, ex. ARIS, Qualiware, Sparx Enterprise Architect mm

Granskningar av arkitektur- insatser och leveranser, eller av projekt och dess leveranser

• Teknisk projektledning av mellanstora eller stora projekt
   


Det ryms mer i CIO-rollen än bara brandsläckningar:

Det finns bara 7 steg att ta för att nå upp till "CIO's himmelrike"!

Vi hjälper er att ta reda på var i trappan ni befinner er och hur ni tar nästa steg.
Några av alla företag och myndigheter som jag har arbetat med:
 
Ada
AstraZeneca
Bonnier
Coop
Ericsson
Findus
Folksam
Green Cargo
Göteborgs Stad
Karlstads kommun
KappAhl
KF
Läkemedelsverket
Malmö Stad
Metsä Tissue
Miljonlotteriet
Renova
SKF
StoraEnso
Viking Line
Volvo
mm
Copyright © 2010-2020 - http://www.easi.se