Alla tjänster anpassas efter er
verksamhets storlek och behov för att
snabbt kunna få ut konkreta resulat
som går att implementera i er IT-miljö.
Hem Bolaget Uppdrag Tjänster Kontakt
 

Enterprise Architecture leverabler


Skapa underlag för eller granska er verksamhets:
- Vision, strategier, mål, mätmetoder, ...
- Processer, rutiner och regelverk, organisationer och roller, informationmodellering, ...
- Tjänster, funktioner, applikationer, integrationer, data modellering, ...
- Teknologier, komponenter, infrastruktur, hårdvara, mjukvara, ...
- Krav, regelverk, principer, guidelines, arkitekturella angreppssätt, patterns, modeller, ...
- Dokumentation, mallar, hjälpmedel, verktyg, mm

Arkitektur design och vyer:

- Kontextuella, Konceptuella, Logiska & Fysiska vyer
- Holistisika vyer (helhetsvyer, eller fokuserade vyer över Governance, Affär, Applikation, Data, Infrastruktur eller Säkerhetsarkitektur)
- IT-Stadsplanering, IT-stadsdelsplanering
- Nuläge, Framtidsläge, Vägkartor och Aktivitetsplaner
  Metoder och ramverk:

- The GAME (Good enough Architecture MEthodology
®)
- TOGAF (The Open Group Architecture Framework)
- Zachman Framework for Enterprise Architecture
- FEA, DoDAF, MODAF, mm
- Projektstyrningsramverk som RUP (Rational Unified Process), SCRUM mm

Styrning och organisation:

- Etablering och ledning av arkitekturgrupper, CIO-stab, integrationskompetenscenter,  Projektkontor, ...
- Enterprise Architecture etablering, coaching och utbildning
- Program- och projektledning
- IT-Portfölj hantering
- Förändringsledning
- Konfigurationhantering
- Strategisk återanvändning
- Kris & incident-hantering
- Ledning och metodik för applikationsutveckling
 
  Verksamhetstransformation:

- Nuläge, börläge och handlings-planer (för helheten, eller för Governance, Business, Application, Data, Infrastructure eller Security Architecture)
- Framtida Applikationsportföljer inkl. strategier, design och genomföranden
- Migration strategier och genomföranden
- Integrationprojektledning och genomföranden
- EA-stöd för företags- köp och integration
 

Och mycket mera, men bara om det verkligen behövs, vilket vi tillsammans kan bedöma genom att ta "tempen på arkitekturen" i er verksamhet enligt den beprövade metoden:

Enterprise Architecture Healthcheck ®
 
 
Copyright © 2010-2020 - http://www.easi.se