Hur ser arkitekturen ut hos er? Vilka styrmekanisemer och möjligheter har ni? Hur stöds verksamhets-och IT-processerna mha information och lösningar?
Mycket pengar kan läggas på detta men får ni eller andra någon verklig nytta ur era satsningar på EA?
Hem Bolaget Uppdrag Tjänster Kontakt

    
Enterprise Architecture Healthcheck
®

 
  Enterprise Architecture Healthcheck ® är det snabbaste sättet för att få kunskap om de viktigaste möjligheterna och svagheterna i er verksamhets helhetstäckande arkitektur eller i de insatser som görs hos er inom det området.

Många verksamheter undrar över det faktiska resultatet av de  enterprise arkitektur-insatser som ska genomföras, borde ha gjorts eller redan är genomförda. Det är mycket som ska göras och ofta handlar det om komplexa saker vilket gör att teoretiska kunskaper som man har skaffat sig via kurser eller böcker eller via sina EA-konsulter inte räcker så långt. Målet som man vill nå och angreppssättet för insatser som behöver göras behöver därför vara säkrade mha arkitekter med praktisk och lång erfarenhet av tidigare lyckade tillämpningar hos flera verksamheter. Och det är precis den erfarenheten som easise försöker tillhandahålla för er.

De ofta förekommande orsakerna bakom de flesta misslyckade EA-satsningar har visat sig vara detta att när man  väl har passerat alla hinder och äntligen fått OK och sponsring för att satsa på något som kan förbättra och säkra EA så har man riskerat denna chans och möjlighet (som man ofta bara får en gång) bara genom att förlita sig på egna eller andras teoretiska kunskaper, felaktiga prioriteringar och okunskap om hur slutleverabeln som såg bra ut i presentationer kan se ut eller fungera i verkligheten.
 
 

 
  Enligt årliga undersökningar gjorda av analysgruppen Gartner:
 
 
 
 • Upp till 25% av företagen har redan missyckats och fortsättar att misslyckas med sina EA satsningar.
 • Upp till 50% av företagen tar 2 steg fram och 1 steg tillbaks
 • De resterande 25% håller på att mogna och arbetar aktivt med sin Enterprise Arkitektur.
 
 
  easise har därför skapat en tjänst som hjälper er att snabbt konstatera hur det ligger till hos er. Tjänsten förser er även med konkreta tips och beprövade angreppssätt för att göra de justeringar och säkringar som behövs för att er insats ska fortsätta gå åt rätt håll och leverera.  

Det är enligt min erfarenhet av alla tidigare lyckade tillämpningar fullt möjligt att hamna bland de 25% som faktiskt lyckas!

Tjänsten  Enterprise Architecture Healthcheck
® kan användas för att kartlägga, mäta och analysera mognadsgraden av er verksamhets etablerade, planerade eller saknade EA-insatser.
 
 
Tjänsteerbjudande
 
 
  Enterprise Architecture Healthcheck ® hjälper er på ett snabbt och konkret sätt att få reda på hur ni har lyckats med det redan genomförda arbetet inom er Enterprise Architecture och/eller vilka chanser/risker som finns med de EA-insatser som planeras eller bör genomföras för er verksamhet.
   
 
  Tjänsten kan även användas för granskning av era leverantörers förmåga att möjliggöra/riskera era helhetstäckande arkietkturinsatser.
 
Ändamål
 
 • Att tillhandahålla övergripande information om nuläget av verksamhetens enterprise arkitekur, och hur den kommer att påverkas av nya satsningar inom den närmaste tiden.
 • Att föreslå en grov plan för hantering av nulägets och framtidens utmaningar.
Längd
 
 • 3 till 6 veckor, beroende på verksamhetens storlek eller det område som ska täckas i denna undersökning.
Arbetssätt
 
 • Preliminära överenskommelser, planering och gränsdragningar
 • Intervjuer
 • Workshops
 • Analys av samlad information
 • Presentation av slutrapport
 
Copyright © 2010-2020 - http://www.easi.se