De flesta metoder berättar vad man ska göra och i vilken ordning, men kan inte visa/berätta hur.
I verkligheten hjälper det bara en del. GAME visar hur och vad resultatet blir samt vad det ska användas till.
Hem Bolaget Uppdrag Tjänster Kontakt

  
The GAME (Good enough Architecture MEthodology
®)

 
  Huvudsyftet med denna metod är att skapa tillräckligt bra underlag för de krav och analyser som behöver identifieras, definieras och genomföras i jakten på den arkitektur som håller för behovet, både nu och i den nära framtiden.

Metoden sätter alla komponenter och leveranserna i det sammanhang som behövs för att arkitekturen i helhet skall uppfylla kraven.
   
     
  Det är en mer praktisk metod än teoretisk, och till skillnad från andra metoder och ramverk berättar den därför inte bara om "Vad" som skall göras och tas fram, utan även om:

- Hur det ska göras och hur arkitekturen och dess komponenter kommer att bete sig
- Var ska sakerna göras och var ska de tillämpas
- När är de tillämpbara och i vilken fas av det önskade Nyläget
- Vem ska göra vad och vem kommer att använda sig eller påverkas av vad
- Varför ska något göras och varför är det bäst att göra det enligt ovanstående
 
 

 

 
Som ytterligare hjälpmedel erbjuder metoden även exempel på leverabler, och en uppsättning av mallar (patterns och templates) samt best-practices som kan användas som de är eller återanvändas efter lite anpassning.

Dessa gör det möjligt för er att kunna definiera, designa och visualisera de nödvändiga byggblocken för att skapa en arkitektur som är lämplig för ändamålet och tillräckligt bra.

Metoden har utvecklats under många år och under leveransarbetet hos ett stort antal kunder inom flera olika intensiva projekt med fasta budgetramar och tidsplaner.

Metoden och dess konkreta, nyttiga och användningsbara leverabler har uppfyllt kraven i dessa insatser på ett utomordentligt heltäckande sätt och lett projekten och kunderna fram till lyckade och välfungerande lösningar och förbättringar i deras IT-stadsplaner.

För ytterligare information klicka här.
 
 
Copyright © 2010-2020 - http://www.easi.se